!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gröndals Båtklubb

Gröndals båtklubb GBK

Gröndals båtklubb ligger vackert vid Hammarbyleden mittemot Reimersholme i Stockholm. Utanför klubbhuset i Gröndalshamnen har klubben 120 båtplatser vid den långa träbryggan längs med stranden, en ponton och en roddbåtsbrygga. Under vintern har vi båtarna på varvsplanen vid klubbhuset.

Hela hamnområdet är öppet för allmänheten och väldigt populärt bland Gröndalsborna, som gästar sommarcaféet Cul de Sac, njuter en picknickkorg på bryggan, tar med fiskespö eller en god bok.

Båtklubben är alltså inte bara ett tillhåll för oss båttokiga utan även för alla som gillar närheten till vatten!

 


Dokument

Planering sjösättning 2017.pdf 2017-04-15

Pressrelease från Saltsjön - Mälarens Båtförbund

2017-04-29

PRESS RELEASE OM Stockholm 2017-04-10


Årstavikens vatten

Ombyggnaden av Karl-Johans-Slussen, som skall pågå i ytterligare fem år, har vållat stora problem för badande och båtklubbarna i Årstaviken. Slussande båtar på väg in från och ut från skärgården och Stockholms yttre hamn, som tidigare tog den vägen, tvingas istället ta omvägen genom Årstaviken via Skanstulls-slussen. Där har trafiken med fritidsbåtar ökat med 50 % och yrkestrafiken har ökat med 30 %. Ca 27 000 passager skedde förra året genom Skanstulls-slussen.

Det är också huvudsakligen snabbgående motorbåtar och turistbåtar som tvingas ta denna väg och därmed också tvingas till en omväg med tidsförlust. Det finns hastighetsbegränsningar men dessa respekteras inte alltid och det lockar att köra fort för att inte förlora alltför mycket tid.

Svall från passerande båtar har redan vållat stora skador på bryggor, båtar och pontoner med stor risk för personskador. Båtägare rapporterar att det gungar stundtals så mycket på bryggorna att det är en uppenbar risk för att människor och framförallt barn ramlar i vattnet. De vackra stränderna längs delar av Årstavikens båda sidor eroderar med bland annat risk för fallande träd.

Miljön i Årstaviken är inte lika tolerant mot svall som kajerna utanför och innanför Slussen. Badande längs stränderna löper stor risk att bli påseglade av ouppmärksamma båtägare då båtar ofta passerar nära stränder där Söderbor söker svalka och rekreation. Båtklubbarna har i många år arrangerat jolleseglingar för barn och ungdomar vilket stöds av Stockholms fritidsförvaltning. Löses inte problemen med passerande båtar måste denna verksamhet upphöra då det är alltför farligt.

Båtklubbarna i Årstaviken har genom sitt förbund sökt hjälp hos Länsstyrelsen, Stockholms Hamn, Sjöfartsverket samt Polis och Kustbevakning om bättre övervakning, omläggning av farleder och passager samt ytterligare begränsning av hastigheterna. Det brådskar med beslut innan båtsäsongen kommer igång och för att förhindra olyckor.

SALTSJÖN-MÄLARENS BÅTFÖRBUND


Utskriftvänlig version

Reklamplats till salu!

Kontakta båtklubben för information.

http://www.sjoraddning.se/press/
http://