!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gröndals Båtklubb

Klubbholmen

Redan när GBK bildades användes ön Hässelby holme av medlemmarna för de kortare utflykter som på den tiden var aktuella.

Holmen ägdes då av Greve Bonde i Hässelby, vilken hade medgivit att "Gröndalarna" nyttjade marken för rekreation och båtsport. När greven fyllde 50 år uppvaktade GBKs styrelse med blommor - detta och de långvariga goda kontakterna gjorde att greven vid försäljningen av Hässelby till Stockholm Stad stipulerade att GBK även i fortsättningen skulle få nyttja Hässelby holme som sin klubbholme.

Idag är holmen ett naturskyddsområde vilket kommer att skydda den från exploatering - detta innebär också att GBKs nyttjande av den är tryggad för överskådlig tid. Ibland är strandskydd och sådana påfund väldans bra.

På holmens södra udde har vi bl.a. två mindre bryggor, en bastuflotte samt en mindre dansbana - önskar du nyttja holmen för övernattning är du välkommen även om du inte är medlem i klubben.

Skulle det bli väldigt trångt och ont om plats förbehåller GBK sig dock rätten att eventuellt be dig flytta dig något för att i första hand ge plats vid bryggorna för medlemmar. Det finns goda möjligheter att ankra upp precis bredvid byggorna.

Om du går med i klubben som passiv medlem har du förstås samma rättigheter som en aktiv medlem att ligga vid bryggorna - se "Bli medlem i menyn, för mer information om hur du blir passiv medlem i GBK.

Lat 59°21'16.98"N Long 17°49'41.41"E