!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gröndals Båtklubb

Bli medlem

Hamnplan GBK

 

GBK är en personlig båtklubb som kräver en aktiv insats av sina medlemmar. Klubben har mycket låga avgifter, vilket beror på att i princip allt arbete utförs av klubbens medlemmar och att administrationen sköts genom frivilliga insatser från klubbmedlemmarna. Två obligatoriska nattvaktspass per medlem och säsong ingår också, vilket sker för att skydda våra båtar och vårt klubbhus från stöld och skadegörelse.

Inser Du att Du har dåligt med ledig tid att deltaga i dessa arrangemang (som är obligatoriska för alla klubbmedlemmar) rekommenderar vi att Du går med i en annan klubb eller söker Dig till en marina där Du kan köpa dessa tjänster.

All biocidfärg är förbjuden i Gröndals Båtklubb.

 

Vill Du stå i kö för att få båtplats och bli medlem?

Sänd ett mejl till info@grondalsbatklubb.se där du anger ditt namn, personnummer, adress, mejladress, telefonnummer och vilken typ av båt du vill bli medlem med (motor- eller segelåt samt dess längd och bredd). Du kommer sedan få en faktura på köavgiften.

Köavgiften är en årlig sådan. 

Kötiden varierar och kan vara allt från ett år till flera år. Just nu står många i kö. Våra båtplatser är olika breda. Därför styrs kötiden även av hur stor den lediga båtplatsen är och om Din båt passar till den platsen.

Eftersom alla fritidsbåtar i Stockholm senast våren 2021 ska vara sanerade från giftiga bottenfärger krävs att man antingen kan visa att man har en båt som är sanerad genom dokumentation (kvitton, bilder, intyg etc) eller att man genomför en giftmätning egen bekostnad eller att man intygar att man har en plan för sanering. Båtar som inte är sanerade våren 2021 kommer inte få ligga vid GBK:s bryggor alls. Inte heller vinterförvaras på vår hamnplan.

OBS!  Om du vill bli familjemedlem, delägarmedlem eller stödmedlem, ange detta i mejlet. Du kommer att aviseras via mejl när det är dags att betala  medlemsavgiften.

 

Medlemsavgifter 2018:

Inträdesavgift:   800 :-
Nyckeldeposition och adm. avgift: 500:- resp. 150:- 650:-
Årsavgift: Aktivmedlem 200:-
  Stödmedlem 200:-
  Delägarmedlem 200:-
  Familjemedlem: 200:-
Sommarplats: Båtplatsavgift < 2,6 m bred 1500:-
  Båtbredd > 2,6 m bred 2250:-
  Omkostnadsavgift för sommarplats: 750:-
Vinterplats: Minimiavgift 400:- 50:-/m2
  Omkostnadsavgift för vinterplats: 750:-
Köavgift:   210:- / år